Met Pensioen deel 2

Poppy fan 't Suderein

7-04-2018

HD A, Hart 1/0 , Sp2 FGK Ja

Nakomelingen: Y nest

Reeva fan 't Suderein 

30-11-2018 

HD A Hart 0/0 Sp0 FGK ja

Nakomelingen: W nest en B2 Nest